Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SV-Rijen nam penningmeester Pauline Bormann afscheid als bestuurslid. Maar eerst moest ze nog de jaarcijfers presenteren. En omdat je daarvoor toch nog wel in functie moet zijn, werd de agenda omgegooid. Een verslag met foto's.

 

Voorzitter Carel Gorissen memoreerde enkele interssante gegevens naar aanleiding van het jaarverslag 2016. Dat we bijna 1400 leden hebben, wisten we al, maar dat onze dames gemiddeld 75 jaar zijn en de heren een jaar ouder, dat wisten we niet. Toch eens uitzoeken hoe dat komt... Worden vrouwen op jongere leeftijd lid of leven ze gewoon langer?

Met de jaarcijfers was het allemaal oke! De kascommissie was zeer tevreden en betreurde het naderende afscheid van Pauline Bormann. Maar dat kon niet verhinderen dat Pauline na een dankbaar applaus van de aanwezige leden aftrad en werd opgevolgd door Joep Wouters. Die kreeg van Pauline een "gumpotlood" om de financiën te beheren, maar Carel Gorissen verklapte dat Joep inmiddels al een nieuwe computer in huis had.

Er werd overigens nog een nieuw bestuurslid benoemd: Hanneke Thielen. Zij gaat Trudy Eisinga helpen bij de coördinatie van de Speciale Activiteiten: ontmoetingen, sprekers, excursies enz. Het bestuur is daarmee weer op volle sterkte, maar de voorzitter kondigde meteen aan dat dit zesde voorzittersjaar zijn laatste wordt. De vereniging kan dus tijdig op zoek naar een opvolger.

Bij de mededelingen vertelde Adriaan Brouwers over nieuwe plannen. De vereniging gaat samen met Vita activiteiten ontwikkelen voor mensen die minder mobiel zijn, moeilijk aan onze verenigingsactiviteiten kunnen deelnemen en dreigen te vereenzamen. Er is daarvoor een commissie aan de slag gegaan. Onze leden is gevraagd om mee te denken. Wie zouden er kunnen deelnemen? Wat voor activiteiten? Wie kan helpen die activiteiten te organiseren en te begeleiden?

Lenie Schuermans vertelde over plannen om op vrijdagmorgen in de Oase een inlooploket "de Wegwijzer" te organiseren. Veel mensen raken in de war als ze digitaal zorg moeten aanvragen. Men kan dan in de Oase terecht om "de weg" te vinden. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP), Leystromen, de zorgconsulenten en bijvoorbeeld het repaircafé.

Senioren zullen hun weg moeten leren vinden op de digitale snelweg! En sommigen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Ook onze vereniging wordt meer en meer digitaal. Trudy Frickel kondigde aan dat onze nieuwsbrieven in het vervolg niet alleen via de brievenbus maar ook via e-mail bij onze leden zullen thuiskomen.

Ja, en toen was het pauze, gevolgd door een schitterend optreden van Da Capo!

Lees HIER het officiële conceptverslag van deze Algemene ledenvergadering van 16 maart 2017.