zondag 30 augustus 2015

Afsluiting van succesvolle Zomeractiviteiten 2015

Vrijdag zijn de Zomeractiviteiten 2015 voor senioren afgesloten met een lunch met 64 deelnemers in de Molenwiek in Molenschot. Een verslag met foto's van de afsluitende bijeenkomst.


De werkgroep van het Seniorenplatform kan terugkijken op een succesvolle vakantieperiode met 14 activiteiten. Voorzitter Joke Boeren was dan ook heel positief en vertelde dat alle geplande activiteiten door waren gegaan. De uitschieter was de Duinexpress met 104 deelnemers. Er werden twee dagen gepland omdat er maar 52 personen in de trein konden. De kookworkshop met 7 deelnemers stond op de laatste plaats.
In totaal waren er 513 inschrijvingen verdeeld over 14 activiteiten. Sommige mensen schrijven in voor een activiteit maar de meeste mensen voor enkele activiteiten.

Wat algemeen was tijdens de afsluitende lunch waren de enthousiaste verhalen van de deelnemers. Weer is gebleken dat deze Zomeractiviteiten in de vakantieperiode, wanneer veel buurtgenoten en kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, in een behoefte voorzien.
Voor de werkgroep Zomeractiviteiten van de vier kerkdorpen is dit een stimulans er volgend jaar de schouders weer onder te zetten. Dank je wel, werkgroep!