Van bejaardenbond naar seniorenvereniging

De oprichting van onze seniorenvereniging in 1953 vond plaats in een opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In de snel industrialiserende dorpsgemeenschap Rijen was het economisch klimaat gezond, maar daarbij ontstonden ook sociale noden. Veel senioren hadden in de tientallen leerlooierijen en schoenfabriekjes vies en zwaar werk moeten verrichten gedurende lange werkdagen. Ze raakten daardoor ‘versleten’ en vaak armlastig. In die omstandigheden ontstond onze vereniging en de R.K. kerk vervulde daarbij een belangrijke rol.

Met de komst van de AOW en aanvullende pensioenvoorzieningen werd de basis gelegd voor betere leefomstandigheden voor de senioren. In Rijen was er ook een ontwikkeling in de goede richting door de bouw van bejaardencentrum Sint Petrus en een aantal seniorenenwoningen. Dankzij subsidies van de gemeente kon onze vereniging allerlei activiteiten aanbieden: van kaarten en biljarten, dans- en gymlessen in de beginperiode, tot en met computercursussen vanaf 1997. Met ingang van 2010 werden ook andere cursussen aangeboden. De economische omstandigheden werden steeds beter en het leek allemaal niet op te kunnen, totdat in 2008 de economische crisis toesloeg. Iedereen moest weer een stapje terug doen. En dat gold ook voor de senioren.

Langzaam maar zeker kreeg onze vereniging in de loop der jaren een bredere oriëntatie. De strikt katholieke signatuur paste niet meer bij de Rijense bevolking. Er kwamen steeds meer mensen 'van buiten' wonen. Zo veranderde de naam van de vereniging van R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, via KBO Rijen en Bond van Ouderen Rijen in SeniorenVereniging Rijen (SV-Rijen): een club die bruist van de activiteiten.

Sinds 2023 bestaat de vereniging 70 jaar. Van een mannenclub uit de jaren 50 is SV-Rijen een vereniging geworden voor alle Rijense senioren, met nu overigens meer vrouwen dan mannen. In 2018 werd Truus Noij de eerste vrouwelijke voorzitter, sinds april 2024 opgevolgd door Johan Kamp.

 

historie-65-jaar-10-voorzitters 

        Johan Kamp