Historie

De oprichting van onze seniorenvereniging in 1953 vond plaats in een opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In de steeds sterker industrialiserende dorpsgemeenschap Rijen, was het economisch klimaat gezond, maar daarbij ontstonden ook sociale noden. Veel senioren hadden in de tientallen leerlooierijen en schoenfabriekjes vies en zwaar werk moeten verrichten gedurende lange werkdagen. Ze raakten daardoor ‘versleten’ en vaak armlastig. In die bedding ontstond onze vereniging en de R.K. kerk vervulde daarbij een belangrijke rol. Met de komst van de AOW en aanvullende pensioenvoorzieningen wordt de basis gelegd voor betere leefomstandigheden voor de senioren. In Rijen was er ook een ontwikkeling in de goede richting door de bouw van het bejaardencentrum Sint Petrus en een aantal seniorenenwoningen.
Dankzij subsidies vanuit de gemeente was het ook voor onze vereniging mogelijk om allerlei activiteiten aan te kunnen bieden: van kaarten en biljarten, dans- en gymlessen in de beginperiode, tot en met computercursussen vanaf 1997. Met ingang van 2010 wordt ook educatie d.m.v. een veelheid van cursussen aangeboden.
De economische omstandigheden worden steeds beter en het lijkt niet op te kunnen, totdat in 2008 de economische crisis toeslaat. Iedereen, ook onze senioren, moeten weer een stapje terug doen.
Langzaam maar zeker kreeg onze vereniging in de loop der jaren een meer brede oriŽntatie. De strikt katholieke signatuur paste niet meer bij de Rijense bevolking waarin meer en meer ook mensen uit niet-katholieke regio’s werden opgenomen. Zo werden we van R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, via KBO Rijen en Bond van Ouderen Rijen, in 2013 de SeniorenVereniging Rijen (SV-Rijen): een bruisende club, die toegankelijk is voor alle senioren.

Op 23 september 2018 vierde de vereniging haar 65-jarig bestaan. Van een mannenclub in de jaren 50 is SV-Rijen nu overigens een vereniging geworden met meer vrouwen dan mennen. In 2018 werd Truus Noij de eerste vrouwelijke voorzitter.

 

 

ÔĽŅ