Lidmaatschap

Iedere 50-plusser kan lid worden van SeniorenVereniging Rijen. Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar. Wie in een andere plaats al lid is van een bij KBO-Brabant aangesloten vereniging kan ook van onze vereniging lid worden. Je betaalt als gastlid dan slechts € 12,50 per jaar.

Als lid kun je je aanmelden bij een activiteitengroep. Kijk in het menu onder Activiteiten. Daar vind je alles wat je erover wilt weten: wat, wanneer, waar, hoe, en ook wat de deelname kost. Ieder lid krijgt elf keer per jaar het blad Ons van KBO-Brabant. Onze eigen SVR-nieuwsbrief met aankondigingen, verslagen, tips enz. ontvang je ook elf keer per jaar.

Leden ontvangen een KBO-ledenpas. Daarmee kun je allerlei kortingen krijgen, bijvoorbeeld op de prijs van reizen, tablets, e-bikes en hulpmiddelen. Meer informatie daarover staat op de website van KBO-Brabant en in het ledenmagazine Ons. Via onze website gaat dat snel: klik onder Links op KBO, voordeel voor leden.

Met een persoonlijk en geldig KBO-pasje krijg je korting bij zwembad Den Butter.

Privacy

SeniorenVereniging Rijen houdt zich aan haar Privacyprotocol, vastgesteld conform de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie die een bezoeker van de site of een verenigingslid verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven. Van bestuursleden, ook die van activiteitengroepen, is de contactinformatie op de website beperkt tot een telefoonnummer of e-mailadres.

We plaatsen foto's van evenementen en bijeenkomsten op de website. Als je niet in beeld wilt, geef dat dan aan. Wil je een foto verwijderd hebben, meld dit dan aan de webmaster, dan wordt dat zo snel mogelijk geregeld. Lees ons AVG-privacyprotocol voor verdere informatie.

Aanmelden als lid van SV-Rijen

Schriftelijke aanmelding:
Open hier het PDF-formulier. Print het, vul het in en lever het in bij een van onze gastvrouwen in de Oase.

Online aanmelding: Vul het Aanmeldformulier hieronder in en klik op 'Verstuur'.

Aanmelden via e-mail of persoonlijk bij de gastvrouwen/-heren in de Oase is natuurlijk ook mogelijk.

Wijzigen of opzeggen van je lidmaatschap

Geef wijzigingen (adres, bankrekeningnummer, e-mailadres e.d.) zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. Dat kan per e-mail.

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, doe je dat vóór 19 december, anders loopt het lidmaatschap nog een jaar door. Stuur de ledenadministratie een e-mail of briefje, met als onderwerp: Beëindiging lidmaatschap SV-Rijen. Vermeld vervolgens: naam, adres, het lidmaatschapsnummer en de reden van de opzegging.

Aanmeldformulier nieuw lid
Als je al in een andere plaats lid bent van de KBO, noteer dan het lidmaatschapsnummer dat op de ledenpas staat.
Automatische incasso is de eenvoudigste en voordeligste manier om de jaarlijkse contributie te betalen. Je kiest daarvoor door hieronder je rekeningnummer te noteren en het akkoordvakje aan te klikken.