De onafhankelijke cliëntondersteuners Wmo

Leden van de KBO kunnen gratis gebruik maken van deskundige ondersteuning als ze met de gemeente in gesprek gaan over een voorziening die onder de Wmo valt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van de woning, speciaal vervoer, een vervoershulpmiddel of huishoudelijke hulp.

Bij de voorbereiding van zo’n gesprek en bij het zogenaamde keukentafelgesprek kun je je laten bijstaan door een van de onafhankelijke cliëntondersteuners in de Kring Gilze en Rijen. Deze zijn speciaal voor dit doel opgeleid. Voor meer informatie, download de folder "Onafhankelijke cliëntondersteuning bij een Wmo-aanvraag" (versie 2019).

Sylvia Raaijmakers is de contactpersoon voor Rijen, Molenschot en Hulten. Bel haar als je hulp nodig hebt bij een Wmo-aanvraag: 06 24 54 40 71.
Cees Willemen is de contactpersoon voor Gilze, Hulten en Molenschot, tel. 0161 451968 of 06 24 54 40 71

Het team van vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuners van de samenwerkende seniorenorganisaties in de gemeente Gilze en Rijen.
Van links naar rechts
: Henny Selbach, Marga Kin, Truus Noij, Mariola Verstappen, Sylvia Raaijmakers (contactpersoon voor Rijen, Molenschot en Hulten), Joke van der Zanden, Cees Willemen (contactpersoon voor Gilze, Hulten en Molenschot), Annemiek Schokkenbroek, Toos Snijders en algemeen coördinator Adriaan Brouwers.