Proclaimer

SeniorenVereniging Rijen probeert correcte informatie te geven op haar website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer klopt. Werkt iets niet, of zie je informatie die niet (meer) correct is, stuur dan even een e-mail naar de webmaster. Dan wordt dat zo snel mogelijk verbeterd.

 

Eigendom

SeniorenVereniging Rijen is eigenaar van de content op deze site. Overname van beeld en tekst voor eigen gebruik en voor niet-commerciele doelen is toegestaan. Daarbij is bronvermelding verplicht door verwijzing naar de website https://www.sv-rijen.nl of de vindplaats. Als er bij een foto een fotograaf is vermeld, is overname verboden.

Voor commercieel gebruik is overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van SeniorenVereniging Rijen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Privacy

SeniorenVereniging Rijen houdt zich aan haar Privacyprotocol, vastgesteld op voorstel van KBO-Brabant conform de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle informatie die een bezoeker van de site of een verenigingslid aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven. Van bestuursleden, ook die van activiteitengroepen, is de contactinformatie op de website beperkt tot een telefoonnummer of e-mailadres.

We plaatsen foto's van evenementen en bijeenkomsten op de website. We maken nooit stiekem foto's. Als iemand niet in beeld wil, kan die dat aangeven. Wil je een foto verwijderd hebben, meld dit dan aan de webmaster, dan wordt dat zo snel mogelijk geregeld.

We verzamelen met Google Analytics voortdurend informatie over bezoeken aan onze site. Die informatie gebruiken we om onze communicatie te verbeteren. Persoonlijke informatie wordt daarbij niet opgeslagen.