Hier staan de vastgestelde beleidsstukken die de huidige koers van onze vereniging bepalen. De stukken zijn opgeslagen als PDF-bestand. Je opent een bestand door erop te klikken. Mocht je nog niet over een geschikte PDF-reader beschikken, dan kun je die HIER downloaden.

Beheers- en beleidsstukken SV-Rijen

- Statuten (december 2014)

- Huishoudelijk reglement (maart 2016)Agenda_ledenvergadering_12_maart_2014

- Instellingsbeschikking voor een activiteitengroep (september 2019)

- Richtlijnen voor de besturen van activiteitengroepen (juli 2020)

- SV-Rijen Beleidsplan 2020-2025

- AVG-protocol van SV-Rijen