Hier staan de vastgestelde beleidsstukken die de huidige koers van onze vereniging bepalen. De stukken zijn opgeslagen als PDF-bestand. Je opent een bestand door erop te klikken. Mocht je nog niet over een geschikte PDF-reader beschikken, dan kun je die HIER downloaden.

Beheers- en beleidsstukken SV-Rijen

- Statuten (december 2014)

- Huishoudelijk reglement (maart 2016)

- Instellingsbeschikking voor een activiteitengroep (september 2019)

- Richtlijnen voor de besturen van activiteitengroepen (september 2019)

- Toekomstvisie en beleidsplan 2014-2016
   (in maart 2016 hernoemd als: Toekomstvisie en beleidsplan 2014-2018)