Hieronder vind je agenda's, stukken en verslagen van onze algemene ledenvergaderingen zodra deze beschikbaar zijn. Je opent deze bestanden door erop te klikken. Ze zijn opgeslagen als pdf-bestand. Als je geen pdf-reader hebt, dan kunt je die hier downloaden.

 

Vergaderstukken Algemene ledenvergadering 18 september 2020 

Deze vergadering was oorspronkelijk gepland voor 19 maart 2020, maar verviel in verband met de coronapandemie.

 

Algemene ledenvergadering van 14 maart 2018

Stukken ALV 1: Agenda, verslag ALV 16 mrt 2017, jaarverslag 2017

Stukken ALV 2: Balans 31-12-2017, Exploitatierekening en begroting, toelichting

Verslag kascontrolecommissie

Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017

Stukken 1, 2 en 3: Agenda; Verslag ALV 24 mrt 2016; Jaarverslag 2016
Stukken 4, 5 en 6: balans 31-12-2016, Exploitatierekening 2016; Begroting 2017
Visie en beleid 2014-2016, ongewijzigd hernoemd tot Visie en beleid 2016-2018

Vergaderstukken ALV 24 maart 2016

Agenda
Het conceptverslag van de ledenvergadering van 12 maart 2015.
Jaarverslag 2015
Lasten en baten per soort 2015  en Lasten en baten per activiteit
Toelichting op de exploitatierekening
Balans 31-12-2015
Toelichting op de balans
Bestuursvoorstellen resultaten 2015
Aanbiedingsbrief begroting

Vergaderstukken ALV 12 maart 2015

Uitnodiging met de agenda Verslag Algemene Ledenvergadering 12 maart 2014 (Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering)
Verslag van de EXTRA Algemene ledenvergadering op 21 november 2014 (Goedgekeurdtijdens deze vergadering)
Jaarverslag 2014