Bestuur

 E-mail het secretariaat van de vereniging met je vragen, opmerkingen of ideeën.

bestuursleden van SVR

Bestuursleden v.l.n.r.: Adriaan Brouwers, Hanneke Thielen, Wil Simons, Truus Noij, Marian Heesbeen, Sjef Douma, Lenie Schuermans en Ingrid Scheifes. Penningmeester Charles Verhoosel ontbreekt nog op deze groepsfoto.

Truus Noij
Truus Noij

Voorzitter. Zij vertegenwoordigt onze vereniging in de KBO-kring, verzorgt de in- en externe relaties en is afgevaardigde in het Seniorenplatform.

Ingrid Scheifes
Ingrid Scheifes

Plaatsvervangend voorzitter met de aandachtsgebieden visie en beleid.

Lenie Schuermans
Lenie Schuermans

Secretaris van de vereniging en afgevaardigde in het Seniorenplatform.

Charles Verhoosel
Charles Verhoosel

Penningmeester.

Hanneke Thielen
Hanneke Thielen

Coordinator van de Activiteitencommissie die informatiebijeenkomsten, uitstapjes en andere evenementen organiseert.

Adriaan Brouwers
Adriaan Brouwers

Coordinator van het werk van de groep Sociaal domein, de vrijwillige ouderen-adviseurs (VOA's), de belasting-adviseurs en de client-ondersteuners Wmo. Hij heeft zitting in het Seniorenplatform.

Wil Simons
Wil Simons

Coordinator van de cursussen en het werk van de vrijwilligers in de Oase.

Marian Heesbeen
Marian Heesbeen

Coordinator van de verenigingsmedia met de werkgroep Communicatie.

Sjef Douma
Sjef Douma

Coordinator van het werk van de activiteitengroepen.