Bestuur

Dagelijks bestuur

Truus Noij, voorzitter. Zij vertegenwoordigt onze vereniging in de KBO-kring en verzorgt de in- en externe relaties, afgevaardigde in het Seniorenplatform
Ingrid Scheifes, plaatsvervangend voorzitter, visie en beleid.
Lenie Schuermans, secretaris, afgevaardigde in het Seniorenplatform.
Charles Verhoosel, penningmeester.

Bestuursleden

Hanneke Thielen leidt de Activiteitencommissie die informatiebijeenkomsten, uitstapjes en andere evenementen organiseert.
Adriaan Brouwers coördineert het werk van de groep Sociaal domein, de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's), de belastingadviseurs en de cliëntondersteuners Wmo. Hij heeft bovendien zitting in het Seniorenplatform.
Wil Simons coördineert de cursussen en het werk van de vrijwilligers in de Oase.
Sjef Douma coördineert het werk van de activiteitengroepen.
Marian Heesbeen organiseert de verenigingsmedia met de werkgroep Communicatie.

U kunt een e-mailbericht sturen met vragen, opmerkingen of ideeën naar het secretariaat van de vereniging.

bestuursleden van SVR

Bestuursleden v.l.n.r.: Adriaan Brouwers, Henny van den Udenhout (afgetreden), Hanneke Thielen, Wil Simons, Truus Noij, Marian Heesbeen, Sjef Douma, Lenie Schuermans, Ingrid Scheifes. Charles Verhoosel ontbreekt op de foto.