Bestuur

Dagelijks bestuur

Truus Noij, voorzitter. Zij vertegenwoordigt onze vereniging in de KBO-kring. Communicatie
Ingrid Scheifes, vice-voorzitter. Sociaal domein
Lenie Schuermans, secretaris en afgevaardigde in het Seniorenplatform.
Joep Wouters, penningmeester.

Bestuursleden

Henny van den Udenhout assisteert Sjef Douma bij de coordinatie van activiteitengroepen.
Hanneke Thielen coordineert het werk van de Activiteitencommissie en is belast met de organisatie van informatiebijeenkomsten en uitstapjes.
Adriaan Brouwers coördineert het werk van de groep Sociaal domein (vrijwillige ouderenadviseurs ofwel VOA's, belastingadviseurs en cliëntondersteuners Wmo) en hij heeft zitting in het Seniorenplatform.
Wil Simons coördineert de cursussen en het werk van de vrijwilligers in de Oase.
Sjef Douma coördineert het werk van de activiteitengroepen

U kunt een e-mailbericht sturen met vragen, opmerkingen of ideeën naar het secretariaat van de vereniging.

Truus Noij
Truus Noij

voorzitter

Lenie Schuermans
Lenie Schuermans

secretaris

Joep Wouters
Joep Wouters

penningmeester

Adriaan Brouwers
Adriaan Brouwers

lid

Wil Simons
Wil Simons

lid

Sjef Douma
Sjef Douma

lid

Hanneke Thielen
Hanneke Thielen

lid

Henny van den Udenhout
Henny van den Udenhout

lid