Bestuur

Dagelijks bestuur

Truus Noij, voorzitter. Zij vertegenwoordigt onze vereniging in de KBO-kring. Communicatie.
Ingrid Scheifes, vice-voorzitter. Sociaal domein.
Lenie Schuermans, secretaris en afgevaardigde in het Seniorenplatform.
Joep Wouters, penningmeester.

Bestuursleden

Henny van den Udenhout assisteert Sjef Douma bij de coordinatie van activiteitengroepen.
Hanneke Thielen coordineert het werk van de Activiteitencommissie en is belast met de organisatie van informatiebijeenkomsten en uitstapjes.
Adriaan Brouwers coördineert het werk van de groep Sociaal domein (vrijwillige ouderenadviseurs ofwel VOA's, belastingadviseurs en cliëntondersteuners Wmo) en hij heeft zitting in het Seniorenplatform.
Wil Simons coördineert de cursussen en het werk van de vrijwilligers in de Oase.
Sjef Douma coördineert het werk van de activiteitengroepen

U kunt een e-mailbericht sturen met vragen, opmerkingen of ideeën naar het secretariaat van de vereniging.

bestuursleden van SVR

Bestuursleden v.l.n.r.: Adriaan Brouwers, Henny van den Udenhout, Hanneke Thielen, Wil Simons, Truus Noij, Marian Heesbeen (geen bestuurslid, coördinator communicatie), Sjef Douma, Lenie Schuermans, Ingrid Scheifes en Joep Wouters.