woensdag 29 september 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Verrassing KBO voor aftredende bestuursleden Lenie en Sjef 

Ruim 70 leden waren woensdag 29 september naar De Boodschap gekomen voor de algemene ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt was de bestuursverkiezing.

Truus Noij, Wil Simons en Hanneke Thielen werden herkozen. Bestuursleden Lenie Schuermans en Sjef Douma waren aftredend en niet herkiesbaar. Louise Keijzers wordt de nieuwe secretaris en Christ Maas coordinator van de activiteitengroepen. De voorzitter feliciteerde de  nieuwkomers en wenste ze een goede samenwerking en een prettige tijd in het bestuur.

Lenie Schuermans en Sjef Douma verlieten het bestuur. Lenie werd na negen jaar, zoals ze zelf zegt, als spin in het web in het zonnetje gezet. Ze was secretaris van SV-Rijen, lid van de kring en het seniorenplatform. Nooit was haar iets teveel en een vraagbaak voor velen. De KBO- speld in zilver met gouden rand werd door Frans Maas, regiovertegenwoordiger van KBO-Brabant, opgespeld. Een grote eer die ze verdiend heeft. Speciaal het niet uit de weg gaan van nieuwe ontwikkelingen waren opgevallen. Ook de woorden van voorzitter Truus Noij, zoals ‘prettig om mee samen te werken’ en ‘ze doet wat ze zegt’, waren zeer terecht.

Sjef had zich, na zeven jaar bestuurslidmaatschap, niet meer herkiesbaar gesteld. Sjef, als coordinator van de activiteitengroepen en het technisch beheer, werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Van de structuur die hij opgezet heeft zal zijn opvolger veel plezier hebben. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Een speld van KBO-Brabant werd hem als blijk van waardering opgespeld. Zowel Lenie als Sjef waren hiermee blij verrast.

Lenie blikte terug over de afgelopen 10 jaar. Er was veel gebeurd zoals de naamsverandering, verbouwing van de Oase, de viering van het 60 en 65 jaar bestaan, maar ook het overlijden van een zestal bestuursleden had veel indruk op haar gemaakt. Lenie kijkt terug op een mooie tijd. Ze zal zich blijven inzetten voor ouderen. Zorgen dat ze niet vergeten worden, ook niet in de digitale wereld.

Na de toespraak van Lenie werd het jaarverslag vastgesteld, evenals de jaarrekening die door penningmeester Charles Verhoosel deskundig werd toegelicht. Het verslag van de kascommissie door de heren Gorisse en Schaffelaars, waarin de geweldige en goede administratie extra benoemd werden, was voldoende om het bestuur decharge te verlenen. Voor volgend jaar bestaat de kascommissie uit de heren Gorisse en Douma. Reserveleden zijn de heren Schaffelaars en Andeweg.

De begroting 2021 is door coronaperikelen een inschatting op basis van de gegevens van 2020. De ledenvergadering ging unaniem akkoord.

Het voorstel over het handhaven van de huidige contributie van €25,- werd overgenomen. De verdere invulling van het beleidsplan heeft vanwege corona stil gelegen. Wel is naar alle politieke partijen in onze gemeente, in verband met de verkiezingen, een brief gestuurd. Hierin werd aandacht gevraagd voor zaken die wij als senioren voor de toekomst belangrijk vinden. We zullen ze volgen.

De voorzitter bedankte tenslotte alle vrijwilligers. De vergadering werd afgesloten met een hapje en een drankje voor alle aanwezigen.