vrijdag 16 oktober 2020

Bericht aan de leden

Bericht aan de leden


Naar aanleiding van het artikel in de BNDeStem van 16 oktober zal het u duidelijk zijn geworden dat men ons gevraagd heeft of het bespreekbaar was dat de Oase zou verhuizen naar de ruimte van de huidige bibliotheek.
We kregen daarbij, op 13 augustus, het verzoek om dit niet naar buiten te brengen, zolang het plan niet wat verder was uitgewerkt.

We hebben ons inmiddels verdiept in de mogelijkheden en daarover hebben we op 22 oktober een volgende overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en van De Boodschap. Het voorstel zoals het er nu ligt, biedt overigens vooralsnog onvoldoende ruimte om onze activiteiten op een goede manier uit te voeren

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u informeren. U kunt erop vertrouwen dat we de belangen van onze vereniging op een goede manier zullen behartigen.

Truus Noij, voorzitter