vrijdag 09 augustus 2019

Bezoek aan melkveehouderij Van Poppel. Zomeractiviteiten 2019

Op woensdagochtend 7 augustus waren we te gast bij het innovatieve bedrijf van de negentiende generatie Van Poppel aan de Lijndonk in Molenschot. Een verslag met foto's.

Het bezoek begon met een uiteenzetting over het ingewikkelde en moeizame proces om tot het huidige resultaat te komen. Een jaar lang hebben ze met vijftien verschillende partijen rond de tafel gezeten om alles voor elkaar te krijgen: Friesland-Campina, adviseurs, gemeente, provincie, ministerie, de bank, techneuten, silobouwers, grondwerkers, elektriciens, bouwvakkers, verzekeraars, subsidieverstrekkers en energiebedrijven. En dat allemaal omdat ze geloven in kringlooplandbouw en zelfvoorzienend en duurzaam willen zijn.

Daarna konden we gaan zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De meeste koeien stonden nog op hun gemak te genieten van heerlijk voer van eigen land, andere liepen de melkrobots in om daar weer wat litertjes achter te laten. Het was mooi om te zien hoe hygiënisch het er daar aan toe gaat. Apparatuur en spenen werden netjes gedoucht, waarna de computer door middel van een chip begon met registreren van het melkproces. We zagen de mestrobots hun stinkende best doen op het emissiearme vloersysteem. Het vocht uit de mest belandt uiteindelijk in een mineralenscheider. De vaste stof die overblijft wordt bio-bed, steriel materiaal waar de koeien graag op liggen. Buiten zagen we de koeien die droog staan en in die periode buiten de wei in gaan.

Aan tafels in een naastliggende ruimte stonden de koffie en thee met lekkere koeken klaar. Terwijl wij daar de benen even rust konden geven, kreeg het verhaal van Jack een vervolg. Vanuit ons koffiehoekje keken we uit op de mono-mestvergister. Containers waarin alle technisch vernuft zich bevindt. De drijfmest wordt na verwarming verwerkt. Het methaan-houdend biogas zorgt uiteindelijk voor groene stroom en warmte. Door de mineralenscheider ontstaat een nieuw mestproduct en de gedroogde pulp die overblijft, waar de koeien op liggen, hadden we in de stal al gezien. Het doel van de Van Poppels is om geen fabrieksmatige kunstmest meer op het erf te gebruiken. Het bedrijf voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte. Op het dak liggen 4.000 zonnepanelen. De CO-2 reductie van hun hele systeem zou je kunnen vergelijken met de emissie van 200 auto’s!

Tijdens de rondgang door het bedrijf stonden zoon Gijs, zijn vrouw Paula en Jacks vrouw Hannie ook iedereen te woord die wat te vragen had. Met veel humor en hier en daar zaken flink wat aangezet ter verduidelijking, heeft Jack ons ingewijd in de boerderijbedrijfsvoering van de toekomst. Het was zeer interessant en verhelderend.