zaterdag 04 januari 2014

Een goed begin van 2014

Het was druk en gezellig op de nieuwjaarsreceptie 2014 van SeniorenVereniging Rijen. Bestuursleden van activiteitengroepen, vrijwilligers, docenten en het bestuur van Seniorenvereniging Rijen luidden samen het nieuwe jaar in. Voorzitter Carel Gorissen hield een toespraak. Hij gaf zijn mening over het afgelopen jaar. Hij memoriseerde de huisvestingsperikelen van de vereniging en kondigde aan dat er dit jaar in samenwerking met de Boodschap aan oplossingen gewerkt wordt. De voor de verbouwing opgebouwde reserves hebben de gemeente doen besluiten geen subsidie meer te verstrekken. Een ondoordacht besluit en dus gaat het bestuur in gesprek met de gemeente!

De voorzitter kondigde de komst aan van een Toekomstvisie en beleidsplan voor 2014-2016. Ook is een Communicatieplan in de maak. De plannen komen op de website. Op de volgende Algemene Ledenvergadering in maart zal over deze zaken beslist worden. Zo zorgt de vereniging dat ze bij de tijd blijft.

En zoals altijd als leden van SV-Rijen bij elkaar zijn werd het gezellig. Er ontsponnen zich geanimeerde gesprekken, lokale nieuwtjes werden doorgenomen en meningen uitgewisseld. De vrijwilligers van de Oase hadden zich weer uitgesloofd en kwamen rond met tal van hapjes en drankjes. Gelukkig hebben we de foto's nog.