maandag 04 januari 2021

Onze gemeente discrimineert senioren!

Onze gemeente heeft besloten dat senioren van 70 jaar en ouder niet meer deel mogen nemen aan de bemensing van stembureaus. Typisch gevalletje van leeftijdsdiscriminatie. Het bestuur van SV-Rijen heeft het College van B en W dan ook gevraagd deze beslissing terug te draaien.

Daartoe is de volgende brief aan het College van B en W gestuurd:

 

Rijen, 1 januari 2021

Geacht college,

In de BNdeStem lazen we over uw besluit om 70-jarigen en ouderen niet in te zetten als vrijwilliger op de stembureaus. Dat is een opmerkelijk besluit waarover zelfs de minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Ollongren zegt dat ze geen reden ziet om mensen in een risicogroep niet zelf de keuze te laten maken. Ook in de wet is niets over een ouderdomsgrens voor stembureau-bemensing geregeld. Er is wel een ondergrens van 18 jaar. 

Jammer want juist deze groep van senioren heeft de tijd om maatschappelijk betrokken en zinvol bezig te zijn. Daarnaast is het jammer dat u uw overweging niet voorgelegd heeft aan het Seniorenplatform om te bezien of er draagvlak zou zijn.

Omdat wij uw besluit ervaren als leeftijdsdiscriminatie en het onderschatten van het oordeelsvermogen van ouderen zelf, vragen wij u met klem om dit besluit terug te draaien.

Met vriendelijke groeten,

Truus Noij,

Voorzitter SeniorenVereniging Rijen

 

Illustratie: Het bericht in BNdeStem naar aanleiding van deze brief.