zaterdag 30 juli 2022

Het doek valt voor het Oasekoor

Woensdag 20 juli kwamen de koorleden voor de laatste keer bijeen in de Oase. Na 52 jaar zangrepetities en optredens is besloten om deze activiteitengroep op te heffen. Jan Schellekens is 20 jaar dirigent geweest van het Oasekoor en stopt nu op 80-jarige leeftijd.

In 1970 werd het KBO bejaardenkoor Rijen opgericht. De eerste repetitie werd gehouden in de parochiekerk Maria Magdalena. Het was een meerstemmig koor met sopranen, alten, tenoren en bassen. Verhuizingen volgden naar ‘de Boemerang’, de Bernadetteschool en later naar de voormalige Rabobank aan het Raadhuisplein. Tenslotte vonden de koorrepetities plaats in de Oase. Naast de repetities trad het koor ook enkele keren per jaar op.

Na de allerlaatste repetitie op 20 juli hield voorzitter Cor Andeweg een afscheidswoordje en bedankte hij de dirigent voor zijn jarenlange fijne begeleiding. Ingrid Scheifes bedankte namens het SVR-bestuur de koorleden voor hun jarenlange inzet en nodigde de overgebleven zangers en zangeressen uit om aan te sluiten bij het nieuwe koor, dat vanaf september zal starten.

Na 52 jaar is helaas het doek gevallen voor het Oasekoor.