donderdag 04 februari 2021

In memoriam Joost Scheifes

‘Mijn lieve Joost is net overleden’

Het was schrikken toen wij dit bericht ontvingen van Ingrid. Niet geheel onverwacht, maar sneller dan gedacht, is Joost Scheifes op 2 februari overleden.

Veel leden kenden Joost als de stille kracht op de achtergrond die altijd bereid was om meteen te helpen als je hem iets vroeg. Aanvankelijk verzorgde hij de techniek die nodig is bij een presentatie, lezing of ver­gadering.

De laatste jaren raakte Joost steeds meer betrokken bij SV-Rijen. Zo werd hij webmaster en had als zodanig een belangrijke centrale rol binnen de Communicatiegroep. De website werd door hem altijd up-to-date ge­houden. Een gebeurtenis die vermeldenswaardig was stond vaak al diezelfde dag correct en professioneel op de website. Zo bleven onze leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Als Neerlandicus was communicatie echt zijn stokpaardje. Er ging geen Nieuwsbrief de deur uit of hij had er de laatste hand aan gelegd. Hij kon teksten redigeren als geen ander. Wat wil je als vereniging nog meer?

Direct na de laatste algemene ledenvergadering maakte Joost een verslag zodat het nog diezelfde middag naar de drukker kon om in de eerst­volgende nieuwsbrief te worden opgenomen. Dat was typisch Joost.

Hij had veel expertise in huis maar had ook een eigen mening. Hij beleefde veel plezier aan ‘zijn’ werk voor SV-Rijen en de Communicatiegroep vond hij echt waardevol.

Hij stond ook mede aan de wieg van het Digitaal café. Op het gebied van computers en digitalisering had Joost veel belangstelling en kennis. Dat droeg hij graag over aan anderen.

Kortom, Joost was op velerlei gebied een hulp voor velen, je deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Wij gaan Joost missen.

We wensen zijn vrouw Ingrid, kinderen, klein­kinderen en verdere familie sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur en Communicatiegroep SV-Rijen