vrijdag 17 april 2020

Kennismaking met burgemeester Alssema

Je zult maar in coronatijd de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen worden. Geen officiële ontvangst, bijna niemand van je inwoners krijg je te zien. Een rare start. Dus stuurde Ingrid Scheifes hem namens het bestuur van SV-Rijen een kennismakingsbrief. En de volgende dag was er al een belafspraak. Ingrid maakte een verslag van het gesprek.

In gesprek met onze nieuwe burgemeester

Voor een vereniging als de onze is het van belang dat een burgemeester belangstelling heeft voor het verenigingsleven, dat hij vrijwilligerswerk ziet als een van de dragers van de gemeenschap! Dus dachten wij: laten we hem eens een welkomstbrief schrijven, hem heel veel succes toewensen en een beetje uitleggen wie wij zijn en wat we doen.

En dan schrijf je zo'n brief. En je denkt: "Wauw! Eigenlijk doen wij ontzettend veel met heel veel vrijwilligers en in een heel breed gebied!""

 Maar we hebben ook geschreven dat we het jammer vinden dat de gemeente ons niet als partner voor overleg en als klankbord bij besluitvorming ziet. Als we meer dingen samen zouden doen, ieder in zijn eigen rol, zou dat echt een win-winsituatie opleveren! En tot slot hebben we hem van harte uitgenodigd voor een werkbezoek aan ons, als het na de coronatijd allemaal weer mag en kan.

Een dag later krijgen we via het bestuurssecretariaat van de gemeente een verzoek voor een belafspraak met de burgemeester. Dat is een goed voorteken: hij wil actie, laat iets niet liggen!

Toen burgemeester Alssema me belde, legde hij uit dat hij het te lang vond duren om pas een ontmoeting te hebben als het kon. Hij koos er liever voor om snel via de telefoon een eerste ontmoeting te hebben. Ik legde hem uit dat ik voorzitter Truus Noij wegens ziekte vervang.

Uit zijn vragen bleek duidelijk dat hij de brief goed gelezen had.  Hij was oprecht verbaasd dat wij zo'n grote seniorenvereniging hadden met zoveel activiteiten. Dat kende hij niet in Goes. Wij hebben hem verteld dat elke kern een actieve seniorenvereniging heeft met allemaal een eigen sfeer en karakter, passend bij de kern, maar dat wij prima samenwerken.

De burgemeester vertelde dat hij Gilze en Rijen Helpt een prima initiatief vindt. Daar zijn wij ook echt trots op, maar we hebben wel aangegeven dat Gilze en Rijen Helpt geen antwoord kan leveren op de zwaardere hulpvragen: bijvoorbeeld ondersteuning van de mantelzorgers of bijvoorbeeld van de alleenstaanden die het echt niet trekken. Daar is toch echt de regierol van de gemeente bij nodig! Volgens mij begreep hij wat de zorgen waren.

Hij vroeg of wij al nagedacht hadden over de tijd hierna: in de anderhalvemeter-samenleving. Ik zei dat we dat al volop deden, maar dat we de oplossing nog niet hadden gevonden. En dat het ons niet zou verbazen als we de gemeente straks daarbij nodig hebben.

Alssema kwam met een heel verrassende vraag: "Waar zijn jullie nou het meeste trots op?" Poeh, ik moest even denken: "Eigenlijk op bijna alles! Maar vooral dat we dingen samen doen, op veel terreinen, met mensen die verschillen in onder meer leeftijd, geloof, inkomen, opleiding en ervaring.

Tot slot hebben we met burgemeester Alssema de afspraak gemaakt dat hij op werkbezoek komt. Zijn voorwaarde was, dat hij daar dan wel mensen bij wilde ontmoeten. Daar gaan we voor zorgen. Zodra dat weer kan op de Leemput, in den Butter en in de Oase.

Ingrid Scheifes, plaatsvervangend voorzitter SV-Rijen