dinsdag 13 december 2016

Ingetogen kerstviering ontroerde velen

Tweehonderdtwintig gasten waren aanwezig op de kerstmiddag op vrijdag 16 december in de Boodschap.
Een verslag met heel veel foto's.

Voorzitter Carel Gorissen heette iedereen van harte welkom, speciaal de nieuwe pastor Joost de Bont. Hij stelde dat het thema ‘Kijk om je heen’ sterk aanleunde tegen het motto van SV-Rijen: ‘Samen zijn en samen doen. ’Laten we ‘goed om ons heen kijken,’ dan komt het ‘samen zijn en doen dichterbij’.

De viering met gebed, lezingen, evangelie en zang was ingetogen en ontroerend tegelijk. Veel liederen werden meegezongen, maar bij het laatste lied Transeamus was iedereen stil. Transeamus is geschreven voor een vierstemmig koor, waarbij de mannen in de rol van herders de eerste strofe zingen en de vrouwen in de rol van engelen in de tweede strofe invallen. Aan het einde zingen alle vier stemmen tegelijkertijd. Het was prachtig .

Na de pauze was er een heel ander programma. Toneelclub De Rietganzen uit Molenschot presenteerde de klucht ‘Een schat van een buste’. Een komisch verhaal waarin iedereen plezier had. De negen spelers deden het fantastisch. Geweldig wat een klein dorp kan presenteren. Carel Gorissen dankte hen heel hartelijk en bood de spelers een kerststerretje aan. Hij dankte de organisatie, pastor Joost de Bont, Miriam Gommans, Marianne Staps en Lenie Schuermans voor deze geweldige middag.