zaterdag 05 september 2020

Oasekoor vierde 50-jarig jubleum

Het was woensdag 2 september op de Leemput buiten prachtig weer voor een feestje. Het Oasekoor vierde er zijn 50-jarig jubileum Om 14.00 uur heette voorzitter Andeweg iedereen van harte welkom. Ook de mensen die regelmatig voor het vervoer van koorleden zorgden, waren erbij.

Cor Andeweg: ‘Dit jubileum rechtvaardigt een blik in de geschiedenis. Het koor ontstaat in 1970 als onderdeel van de Bejaardenbond, onder de naam Bejaardenkoor. Bijzonder daarbij mag wel genoemd worden, dat er in deze 50 jaar slechts drie voorzitters zijn geweest. Mevrouw Van de Corput was de eerste voorzitter tot 1985. In die tijd werd het koor voornamelijk ingezet bij plechtigheden als rouw- en trouwdiensten in de kerk en in het bejaardenhuis Sint Petrus. In 1985 werd het voorzitterschap overgenomen door mevrouw Toos Joosten.’ Zij is inmiddels 96 jaar en verblijft in Duurstede in Oosterhout. Over haar werd verteld dat ze daar in haar eerste jaren steeds weer de wijde wereld in wilde trekken.

In 2006 nam Cor Andeweg het roer over. En hij leidt de zangvereniging nog steeds, en met verve. Onder de vlag van het Gecoördineerde Ouderenwerk zong het koor door van 1980 tot 1990. Daarna werd het een van activiteiten van de lokale ouderenbond van de KBO, die inmiddels is omgedoopt in SeniorenVereniging Rijen.

Het Oasekoor uit Rijen sloot zich aan bij het landelijke overleg via de Regionale Bond voor Ouderen, en daardoor waren de Buma-rechten gewaarborgd. Het koor kan nu alle muziek gebruiken die het graag wil laten horen. In de loop van de tijd waren er verschillende dirigenten.  Jan Schellekens leidt het koor nu al 18 jaar. In 2004 had het koor 49 leden: een hoogtepunt. Momenteel  zijn dat er 19.

Dan krijgt Truus Noij, voorzitter van SV-Rijen het woord. Zij merkt op dat het jammer is dat er op het jubileumfeest niet gezongen wordt, omdat het coronavirus hoogtij viert. ‘Maar naast zingen is een bakkie koffie en een babbeltje zeker zo belangrijk. Het koor is een wezenlijk onderdeel van het sociale leven van de zangers. Door te zingen geniet je van elkaar en kun je anderen ook laten genieten. Veel activiteiten zijn leuk om te doen, maar de interesse in elkaar is minstens zo belangrijk. Hopelijk is er volgend jaar weer meer mogelijk.’ Ze wenst tot slot iedereen een fijne middag.

Cor Andeweg besluit de bijeenkomst met een voorstel. Hij doet dat met een schuin oog naar de coördinator van het werk van de activiteitengroepen, Sjef Douma. Hij stelt voor om eens in de maand een bijeenkomst voor de koorleden te organiseren. Dan kunnen ze daar de laatste nieuwtjes bij een kopje koffie uitwisselen. En daar was iedereen wel voor te vinden!