donderdag 07 juli 2022

Onze clientondersteuners en VOA's

Onze gemeente kent een aantal gekwalificeerde onafhankelijke cliëntondersteuners. Onlangs hebben Sylvia Raaijmakers en Henny Selbach, na vele jaren als cliëntondersteuner werkzaam te zijn geweest, afscheid genomen.

Wij zijn dan ook verheugd dat we Ben Robbers en Lenie Schuermans binnen onze Kring Gilze en Rijen hebben mogen verwelkomen als nieuwe cliëntondersteuners. Zij hebben de afgelopen periode een cursus gevolgd bij KBO-Brabant. Ook Ed Balkenende, die de functie van coördinator cliëntondersteuner en VOA's van Adriaan Brouwers heeft overgenomen, heeft aan deze cursus deelgenomen.

Alle drie hebben zij de cursus ervaren als zeer interessant en leerzaam. Alle onderdelen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kwamen in de cursus aan bod en kunnen van toepassing zijn bij een keukentafelgesprek. Alle ouderen in de gemeente Gilze en Rijen (dus ook alle leden van SV-Rijen) kunnen gratis gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Kring Gilze en Rijen.

De hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over aanpassing van de woning, speciaal vervoer, een vervoershulpmiddel of huishoudelijke hulp. De onafhankelijke cliëntondersteuners zijn bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 2454 4071.

Het team van de onafhankelijke cliëntondersteuners: (van links naar rechts) Marga Kin, Truus Noij, algemeen coördinator Ed Balkenende, Lenie Schuermans, Ben Robbers, Joke van der Zanden, Annemiek Schokkenbroek, Mariola Verstappen, Toos Snijders, Cees Willemen.

Naast de onafhankelijke cliëntondersteuners kennen we ook een aantal VOA's (Vrijwillige Ouderen Adviseurs). Onze (VOA's) zijn speciaal opgeleid in een landelijk programma van de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB). Het doel is om ouderen te helpen om zelf de regie over hun leven te krijgen en te houden. VOA's adviseren en begeleiden ouderen bij vragen en problemen over zorg en welzijn, thuisadministratie, nalatenschap, invulling van formulieren etc.

Onze VOA's zijn vrijwilligers, zelf oudere en lid van de KBO in de Kring Gilze en Rijen. VOA's kennen de wet- en regelgeving en zijn thuis in de sociale kaart van onze regio. Ze kunnen ouderen dan ook wijzen op instanties, organisaties en mensen die bij de oplossing van problemen kunnen helpen. In veel gevallen werkten VOA's samen met andere zorgverleners.

Elke oudere in onze gemeente kan het VOA-team benaderen om een afspraak te maken. De vrijwillige ouderenadviseur bezoekt de oudere thuis. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, dus informatie daarover gaat niet naar anderen. Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden. Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's) zijn eveneens bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 2454 4071.

Het team van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs: (van links naar rechts) algemeen coördinator Ed Balkenende, Astrid Boelhouwer, Cees Willemen, Marga Kin, Evert van der Grift. Op de foto ontbreekt Gerrit van Eijck.