dinsdag 07 november 2023

Overleg met bestuursleden activiteitengroepen

Twee keer per jaar houdt het bestuur van de SVR een bijeenkomst met de bestuursleden en contactpersonen van de 28 activiteitengroepen. Veel van de 1400 SVR-leden zijn aangesloten bij één of meerdere activiteitengroepen. Elke groep heeft een eigen bestuur of contactpersoon.

Zij zijn niet alleen het aanspreekpunt voor hun eigen leden, maar ook voor het hoofdbestuur van de SVR. Dinsdagavond 7 november ontmoetten zo’n 60 personen elkaar in de Oase. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals het vaststellen van de agenda en het verslag van de vorige vergadering, werd er ook teruggeblikt op het 70-jarig jubileum dat onlangs werd gevierd. Dat feest werd dankzij de enthousiaste inzet van alle activiteitengroepen een groot succes. Het contact met het bestuur zou verbeterd kunnen worden door vaker een bezoek te brengen aan de groepen en te bespreken hoe een en ander verloopt. Dit voorstel werd goed ontvangen door de aanwezigen en zal verder worden uitgewerkt. Ook de vernieuwing van de Oase kwam ter sprake. Er is afgelopen hard gewerkt door een aantal vrijwilligers, in samenwerking met de Boodschap. Het resultaat mag er wezen. We hebben er samen een mooie ontmoetingsruimte van gemaakt. Nadat enkele nieuwe bestuursleden zich hadden voorgesteld nam de penningmeester het woord. Aan de hand van een PowerPoint presentatie gaf hij voorbeelden, waaraan de financiële verantwoording en jaarverslaggeving van de groepen eruit zou kunnen zien. Na afloop van de vergadering werd er nog een uurtje gezellig met elkaar gepraat en gingen de bestuursleden van de groepen met nuttige informatie naar huis.