donderdag 03 oktober 2019

KBO-congres 2019: Dagactiviteit VoorMekaar! in het zonnetje!

Tijdens het Congres 2019 van KBO-Brabant stond de veranderende rol van de vrijwilliger centraal. En daarbij was een bijzondere rol weggelegd voor het Rijense project Dagactiviteit VoorMekaar!

Oirschot, 3 oktober 2019 – Dagvoorzitter Ton Verlind gaf het woord aan Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. Deze schetste de ontwikkelingen in Brabant: het aantal ouderen neemt drastisch toe, mensen trekken weg naar de steden, er komt meer vraag naar zorg, terwijl het aantal hulpverleners daalt. Mensen willen binnen 700 meter van hun woning voorzieningen: een supermarkt, een apotheek, een huisarts. Maar met de ontvolking, verdwijnen steeds meer voorzieningen uit de dorpen. De overheid ziet het probleem, maar slaagt er niet in daar iets aan te doen.

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stelde de Week tegen de Eenzaamheid centraal in zijn betoog. Meer dan de helft van de ouderen voelt zich eenzaam. Tien procent van die mensen verkeert in een sociaal isolement. Er zijn allerlei  initiatieven om daar iets aan te doen. In sommige plaatsen worden alle 75-plussers bezocht of is er een meldpunt. Er zijn bedrijven die er hun schouders onder zetten. Er zijn tal van vrijwilligers actief. Zo zijn er 1,2 miljoen mensen die in de zorg werken, maar daarnaast zijn ook 1 miljoen vrijwilligers actief. Die moeten we koesteren. Er moet aan gewerkt worden dat mensen langer in hun eigen huis, in hun eigen omgeving kunnen blijven, want dat willen ze! Dat vraagt om nieuwe initiatieven van verzorgingshuizen, (wijk)verpleegkundigen, mantelzorg-ondersteuning, nieuwe vormen van wonen en zorg. Volgens Hugo de Jonge ligt daarbij een belangrijke lobby-rol voor KBO-Brabant: nieuwe initiatieven, een andere rol voor vrijwilligers.

Gedeputeerde Marianne van der Sloot heeft Samenleving, Cultuur, Sport en Erfgoed in haar portefeuille. Volgens haar verandert de vrijwilligersrol, omdat de samenleving verandert: minder mensen, minder voorzieningen, andere milieueisen. Zij ziet deze ontwikkelingen als kansen. Problemen in de landbouw hebben geleid tot Boerenbond en Rabo-bank. Sluiting van Eindhovense bedrijven bracht ons Brainport Eindhoven. In Brabant blijven: dat willen we en dat is het doel. En daar moeten we samen aan werken.

Na de pauze kwam Alex Brenninkmeijer aan het woord, de voormalige nationale ombudsman, nu lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Hij stelde dat Nederland de kampioen Vrijwilligerswerk is. En toch gaan er dingen mis. Er is namelijk een afstand tussen de burger en ‘de systeemwereld’. Met dat laatste wordt geduid op een ingewikkeld geheel van regels, protocollen en indicatoren voor prestaties binnen overheden en bedrijven. Brenninkmeijer heeft daar een  ‘oplossing’ voor: de interface.

Hoe bevorder je dat burger en systeemwereld (overheid) elkaar begrijpen. Hij heeft daarvoor vier aandachtspunten:

  • Zorg voor persoonlijk contact (gesprek, bellen, luisteren).
  • Neem mensen serieus.
  • Behandel mensen met respect.
  • Vertrouw de mensen.

Zijn advies: geef initiatieven van burgers kansen, ondersteun ze, faciliteer ze. Zoek in dialoog met burgers hoe je zaken kunt verbeteren.

Drie Brabantse vrijwilligersprojecten werden daarna belicht. Een speciale rol was daarbij weggelegd voor het project ‘Dagactiviteit VoorMekaar!’ uit Rijen. Adriaan Brouwers schetste de geschiedenis. Pernell Criens vertelde welke rol de gemeente daarbij speelde.

Binnen SeniorenVereniging Rijen werd de behoefte gevoeld om ook activiteiten te ontwikkelen voor senioren die door verschillende oorzaken thuis bleven. Men zocht contact met woonzorgcentrum Vita en met de gemeente. Men begreep elkaar en binnen een maand stond het project op poten. Men begon met een dag in de week met een tiental deelnemers. Op dit moment zijn er vier groepen met zo’n vijftig deelnemers en evenveel vrijwilligers: organisatoren, begeleiders en chauffeurs. Alle deelnemers aan de dagactiviteit kwamen vroeger de deur niet meer uit, maar nu nemen ze deel aan activiteiten, ze ontmoeten anderen, hebben contacten. Ze horen er weer bij! Het project Dagactiviteit VoorMekaar! blijkt naadloos te passen in de door de congressprekers geschetste aanpak. Een succes! En een voorbeeld voor anderen!