vrijdag 04 oktober 2013

Schenken en erven

Voor de bijeenkomst Schenken en erven bleek veel belangstelling. Er waren ruim zestig belangstellenden. Mirèse Vonhögen-van Schaijk, kandidaat-notaris bij Daamen Notarissen, gaf op een voortreffelijke en heldere wijze uitleg over de verschillende mogelijkheden. Wetten veranderen steeds en daarom is het goed dat iedereen weer op de hoogte is gebracht. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a.:

  • wijzigingen van de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ en Wmo
  • wijzigingen in de wet die de belastingheffing op erfenissen regelt
  • tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting. (01-10-2013 tot 01-01-2015)

 Aanwezigen stelden vragen over o.a.:

  • eigen bijdrage en vermogen
  • verkoop huis aan kinderen
  • vrijgestelde voet
  • belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderen
  • testamenten
  • erfbelasting bij overlijden.

Kortom, het was een zeer nuttige informatiebijeenkomst.

Tip: het is raadzaam om een testament regelmatig op het spreekuur te laten bekijken door de notaris. Eenmaal per week op donderdagmiddag is er afwisselend in Gilze en in Rijen een gratis spreekuur bij Daamen notarissen van 16.00 tot 18.00 uur. In het weekblad Gilze en Rijen staat wanneer dit in Rijen is en wanneer in Gilze.