woensdag 06 juli 2016

Sjoelers vierden 25-jarig bestaan

Onze sjoelclub voor senioren vierde op maandag 4 juli, op de wekelijkse clubdag dus, zijn 25-jarig jubileum. Het verslag met de foto's.

Het bestuur en de leden onze Sjoelclub voor senioren hadden naar het 25-jarig bestaan toe gewerkt en er naar toe geleefd.

In de Oase werden de leden ontvangen door het bestuur met koffie/thee en gebak. Daarna opende voorzitter Ben Veldhuizen de jaarvergadering. Daarin werd een minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden van het afgelopen verenigingsjaar. Tijdens de vergadering werden de normale huishoudelijke vergaderpunten behandeld en blikte de voorzitter terug op de afgelopen 25 jaar. Hij kon melden dat de Sjoelclub er bijzonder goed voorstaat, zowel wat het ledental betreft als wat betreft de financiën. Hij memoreerde dat enkele van de huidige leden al vanaf het begin, 25 jaar geleden, zijn aangesloten bij de club. Zij ontvingen een extra attentie. De club voelt zich thuis binnen de SVR en in de Oase, waar de speelmiddagen worden gehouden. De voorzitter dankte het SVR-bestuur dan ook voor de goede samenwerking. Tijdens de vergadering werd een lid aan het bestuur toegevoegd: Leida Grave. Daarmee kwam het aantal bestuursleden, zoals het bestuur had gewenst, op vijf.

In de pauze was er een drankje en werd er geproost op de vereniging: op naar het volgende jubileum. Het bestuur, onder leiding van de voorzitter, had ter gelegenheid van dit jubileum werkelijk schitterende bekers uitgezocht. De prachtige wisselbeker (ter gelegenheid van het jubileum ingesteld) van de jaarcompetitie 2015/2016 werd gewonnen door Netty Nemezes. Zij behaalde 234 punten. De 3 kampioenen van de speciale jubileumcompetitie kregen ook een prachtige beker. In groep A ging de beker naar Nellie Verheijden, in groep B naar Mies van Gorp, en in groep C naar Harry Mallens. Voor alle leden was er een medaille als aandenken aan het 25-jarig jubileum.

Na afloop van dat alles werd er op de patio een groepsfoto gemaakt. Vervolgens werd de jubileumviering voortgezet in restaurant Stad Parijs, waar om 18.00 uur een gezamenlijk diner begon: een mooie afsluiting van een geweldige jubileumviering.