vrijdag 05 juni 2020

VoorMekaar! blijft in contact met gasten

Ook dagactiviteit VoorMekaar! ligt tijdelijk stil. De gasten kunnen in deze Coronatijd niet bij elkaar komen en dus vervallen de wekelijkse contacten. Dat is een gemis voor deze mensen, die juist aan de dagactiviteit deelnemen omdat ze zelf vanuit huis niet zo gemakkelijk sociale contacten kunnen onderhouden. De vrijwilligers van VoorMekaar! proberen nu via de telefoon enigszins in dat gemis te voorzien.

Geen wekelijkse bijeenkomsten, wel telefonisch contact

Normaal gesproken komen de gasten een keer per week een hele dag bij elkaar. Ze drinken dan samen koffie, lunchen met elkaar en hebben ’s middags een programma dat ze zelf invullen. Er zijn vier groepen die elk hun vaste dag hebben. Nu deze ontmoetingen tijdelijk niet mogelijk zijn proberen de vaste begeleiders van de groepen dat op te vangen door telefonisch contact te leggen met de gasten op de dag dat ze anders in De Regent kwamen. Om te vragen hoe het met ze gaat, of er kinderen, familie of buren zijn die de boodschappen doen. Of dat ze het zelf kunnen. Of hoe het met de gezondheid gaat en of ze de dag goed kunnen doorkomen. In de praktijk blijkt dat de meeste gasten de winkels mijden en hun boodschappen laten doen. Ze geven te kennen dat ze de telefoontjes erg waarderen, al is het gewoon maar voor een praatje.

Gilze en Rijen Helpt voor hulpverzoeken

Speciaal voor wie hulp nodig heeft in deze Coronatijd is er ‘Gilze en Rijen helpt’. Acht vrijwilligersorganisatie in de gemeente (waaronder VoorMekaar!) werken, via één telefoonnummer samen om iedereen die het nodig heeft een helpende hand te kunnen bieden. Lukt het bijvoorbeeld even niet meer met een aantal dagelijkse dingen: de boodschappen, de hond uitlaten, medicijnen ophalen, contact met andere mensen of iets anders? Bel dan! Er zijn heel veel mensen in onze gemeente die u graag een helpende hand bieden. Gilze en Rijen helpt is elke dag van de week bereikbaar, van 8.00 uur ’s ochtends tot 8.00 uur ‘s avonds. Het telefoonnummer is 06 57 34 51 82.

Ook onderling telefonische contacten

In de groepen is er tussen de gasten natuurlijk een band ontstaan. Die wordt nu niet meer elke week onderhouden. Gelukkig weten veel gasten ook onderling elkaar te vinden voor een telefonisch praatje. Per slot van rekening: we zijn er VoorMekaar!

Het lijkt er trouwens op dat men (zeker voor het contact met kinderen en kleinkinderen) meer en meer gebruik maakt van de mogelijkheden die smartphones, tablets en computers bieden op het gebied van communicatie. Het beeldbellen via programma’s als Skype en Facetime is voor velen inmiddels al heel vertrouwd.

Maar … we missen jullie, dames en heren. En net als jullie kijken we uit naar de dag dat door de premier en het RIVM wordt afgekondigd dat de maatregelen voorbij zijn en we weer wekelijks met onze vaste clubjes bijeen kunnen komen in De Regent. Voor je het weet zien en spreken we elkaar weer.

Chauffeurs, begeleiders en bestuur van Dagactiviteit VoorMekaar!