vrijdag 08 januari 2016

SeniorenVereniging Rijen blijft springlevend en vernieuwend

Het was behoorlijk druk en supergezellig in de Oase tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers afgelopen vrijdag. De gastvrouwen van de Oase hadden het weer prachtig voorbereid. De aanwezigen lieten zich de hapjes en de drankjes goed smaken. Veel goede wensen werden uitgesproken en ontvangen. Een prima ambiance voor de warme woorden van voorzitter Carel Gorissen.

Uiteraard had onze voorzitter de gebruikelijke nieuwjaarswensen. Daarnaast stipte hij enkele hoogtepunten aan uit het afgelopen verenigingsjaar: succesvolle cursussen bijvoorbeeld, groeiende activiteitengroepen en geslaagde informatiebijeenkomsten. Ook ging hij in op de positie die SV-Rijen inneemt in het maatschappelijk krachtenveld rondom de voorzieningen voor ouderen. Doelstelling is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van die voorzieningen, en de leden die een beroep doen op die voorzieningen te ondersteunen met informatie en advies. SV-Rijen speelt in op nieuwe ontwikkelingen, maar blijft óók de vertrouwde vereniging waar men op een gezellige manier ‘samen kan zijn en samen kan doen’.

Kortom: SV-Rijen gaat door in 2016. Met volle kracht. En dat kan alleen maar dankzij de inzet van de grote groep (140) vrijwilligers die met veel enthousiasme de vele activiteiten ‘draaiende houden’. De voorzitter dankte hen voor hun inzet en sprak de hoop - én het vertrouwen - uit dat zij in 2016 tot een zelfde krachttoer in staat zullen blijken.