Kaarten: jokeren en rikken

Activiteit: Onderlinge wedstrijden rikken en jokeren

Plaats: de Oase

Tijd: Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur - 16.30 uur

Werkgroep: Piet van Kuijk en Jan van den Bleek

Contactpersoon: Piet van Kuijk, tel 0161 22 52 71, e-mail

Deelname: Leden van SeniorenVereniging Rijen

Kosten: € 2,00 per keer, inclusief een kopje koffie of thee

Bijzonderheden:

Vanaf de oprichting van de R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in 1953 wordt er al gekaart in Rijen. En dat is doorgegaan toen de naam werd veranderd in KBO Rijen, daarna in Bond van Ouderen Rijen en ten slotte, in 2003, in SeniorenVereniging Rijen. Kaarten is voor veel senioren een heerlijke ontspanning. De activiteit houdt bovendien de geest scherp. En dat is mooi meegenomen.

U kunt zich op woensdagmiddag om 13.30 uur melden en gezellig met 40 tot 50 mensen kaarten. Op iedere vier deelnemers wordt één prijs beschikbaar gesteld. Kent u het spel nog niet zo goed, dan is er hulp van ervaren kaarters.