Seniorenkoor Oase Rijen

Activiteit: samen zingen

Onder leiding van: dirigent Jan Schellekens

Plaats: de Oase

Tijd: wekelijks op woensdagmorgen van 9.30 - 11.00 uur

Bestuur:
voorzitter: Cor Andeweg
secretaris: Henny Reinieren-Beckers
penningmeester: Truus Both

Contactpersoon:
Henny Reinieren-Beckers, tel. 0161 22 32 08     Klik hier om haar een e-mail te zenden.

Deelname: voor leden van SeniorenVereniging Rijen

Kosten: de contributie is € 40,00 per jaar.

Bijzonderheden:

Het koor is opgericht in 1970. Jaarlijks neemt het koor deel aan het Gemeentelijk Korenfestival, een presentatie van koren uit de vier kerkdorpen. Het koor treedt regelmatig op bij evenementen van SeniorenVereniging Rijen.