KunstKring Rijen

Activiteit: activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

Locatie: de Oase

Bestuur:

voorzitter: Thea van Sunten
secretaris: Betty Leenaars 
penningmeester: Betty Leenaars
lid: Mien van den Bogaard

Contactpersoon:
Betty Leenaars, tel. 0161 22 34 86, e-mail

Deelname:
Alleen voor leden van SeniorenVereniging Rijen, aanmelding lidmaatschap via de contactpersoon/secretaris

Kosten:
Lidmaatschap à € 5,00 per persoon per jaar, eenmaal per jaar in januari over te maken op banknummer: NL96 RABO 0149 9813 76 t.n.v. penningmeester van KunstKring Rijen.

Daarnaast wordt voor iedere bijeenkomst een kleine bijdrage gevraagd.

Programma:
Leden van de KunstKring krijgen via e-mail bericht over de geplande activiteiten. In de uitnodigingen per e-mail staat waar de activiteit plaatsvindt en wanneer. In de praktijk is er een activiteit eind januari, medio maart, in de maand mei, begin oktober en in december.

Datums 2023:  vrijdag 17 maart - vrijdag 7 april - vrijdag 2 juni - vrijdag 29 september - vrijdag 3 november - vrijdag 15 december.

Bijzonderheden:
De werkgroep, bestaande uit de bestuursleden, organiseert jaarlijks een vijftal activiteiten. Het doel is bevordering van het actief (en in groepsverband) kennismaken met kunst en cultuur op een breed terrein. Het programma is gevarieerd: luisteren naar klassieke muziek, of een lezing/presentatie door een kunstkenner.

(archieffoto)