KunstKring Rijen

Activiteit: activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

Plaats: op afspraak

Bestuur:

voorzitter: Corrie van Dijk
secretaris: Betty Leenaars-Baeten
pennjngmeester: Mien van den Bogaard
lid: Toosje den Boer

Contactpersoon:
Betty Leenaars-Baeten, tel. 0161 22 34 86, e-mail

Deelname:
Alleen voor leden van SeniorenVereniging Rijen, aanmelding lidmaatschap via de contactpersoon/secretaris

Kosten:
Lidmaatschap à € 5,00 per persoon per jaar, eenmaal per jaar in januari over te maken op banknummer: NL96 RABO 0149 9813 76 t.n.v. penningmeester van KunstKring Rijen

Programma:
Leden van de KunstKring krijgen via e-mail bericht over de geplande activiteiten. In de uitnodigingen per e-mail staat waar de activiteit plaatsvindt en wanneer. In de praktijk is er een activiteit eind januari, medio maart, in de maand mei, begin oktober en in december.

Geplande bijeenkomsten: 
Het programma van 2020 is vanwege de coronapandemie doorgeschoven naar 2021.

Bijzonderheden:
De werkgroep, bestaande uit de bestuursleden, organiseert jaarlijks een vijftal activiteiten. Het doel is bevordering van het actief (en in groepsverband) kennismaken met kunst en cultuur op een breed terrein. Het programma is gevarieerd: luisteren naar klassieke muziek, een lezing of presentatie door een kunstkenner, op bezoek bij een kunstenaar, samen naar een museum, een rondleiding door een gids, een stadswandeling e.d.