Seniorenbridge SVR

Activiteit: bridgen
Plaats: sociëteit de Oase
Tijd: iedere dinsdagmorgen van 9.15 uur - 11.30 uur

Bestuur:
waarnemend voorzitter: Jan van Brummelen
secretaris: Leny van Unen
penningmeester: Jan van Brummelen
wedstrijdleider + bestuurslid: Henny van den Udenhout
wedstrijdleider + bestuurslid: Henk Weterings

Contactpersoon: Leny van Unen, tel 06-28275751, e-mail

Deelname: alleen voor leden van SeniorenVereniging Rijen
Kosten: € 30,00 per jaar

Bijzonderheden:

De bridgeclub is gestart in 2000 met een wekelijkse vaste bridgeochtend.
Aantal leden: 100
Er wordt gespeeld in drie lijnen, A-B-C. Mensen die een bridgecursus hebben gevolgd en lid willen worden van de bridgeclub krijgen begeleiding van de wedstrijdleider.

Naast de wekelijkse bridgemorgen organiseert de groep in de loop van het jaar diverse bridgedrives.